Burs Başvurusu

Burs Başvurusu

Burs Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar

Burs başvuru formunda tüm alanların doldurulması gerekmektedir. Boş alan bırakılması halinde sisteme kayıt yapılamamaktadır.

YÜKLENECEK BELGELER

İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise öğrencileri için;
Yüklenecek Belgeler kısmına aşağıda belirtilen belgeleri eklemeniz zorunludur. Eklenmemesi durumunda başvuru dikkate alınmayacaktır.

  1. Son dönem karne ve başarı belgesi
  2. Öğrenci Belgesi (Orijinal, ilgili öğretim yılı dönemine ait)

Üniversite öğrencileri için ;
Yüklenecek Belgeler kısmına aşağıda belirtilen belgeleri eklemeniz zorunludur. Eklenmemesi durumunda başvuru dikkate alınmayacaktır.

  1. ÖSYM Sonuçları belgesinin fotokopisi veya ekran görüntüsü
  2. Öğrenci Belgesi (Orijinal, ilgili öğretim yılı dönemine ait)

Aday Bilgileri

Aile Bilgileri

Gelir Bilgileri

Burs Durumu

İletişim Bilgileri

Belge Yükle